Robot domowej opieki zdrowotnej

Intel i Meridian prowadzą badania terenowe nad prototypem robota domowej opieki zdrowotnej

Intel Labs China i Meridian Medical Network, chiński producent oprogramowania medycznego rozpoczęli testy prototypu robota domowej opieki zdrowotnej. Prototyp wyposażono w interfejsy naturalne, czujniki mobilne, funkcję autonomicznej nawigacji, lokalizacji użytkownika oraz pomocy w nagłych wypadkach.

Realizowany przez Intela i Meridian Medical Network projekt stanowi odpowiedź na globalny problem starzenia się społeczeństw, a w związku z tym rosnącej roli domowej opieki nad osobami starszymi. Dane opublikowane przez National Bureau of Statistics wykazały, że pod koniec 2014 roku w Chinach żyło 212 milionów ludzi powyżej 60. roku życia – stanowili oni 15,5 proc. ogółu ludności kraju. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa na znaczeniu zyskuje problem braku personelu w sektorze opieki społecznej oraz zdrowia. Roboty takie jak ten zaprojektowany przez Intela oraz Meridian mogłyby przejąć część zadań związanych z opieką i leczeniem osób starszych.

Trend przejmowania części odpowiedzialności w sektorze zdrowia przez maszyny jest naturalnym krokiem, obserwowanym w wielu obszarach życia. Badania prototypu robota domowej opieki zdrowotnej, ogłoszone przez firmy Intel i Meridian, to krok w stronę rezygnacji z pasywnego monitorowania zdrowia na rzecz proaktywnego zarządzania opieką zdrowotną – mówi Xu Jingjing, dyrektor Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Grupy Doradczej China Development Bank.

Zgodnie z porozumieniem, Intel Labs w Chinach będzie odpowiedzialny za opracowanie kilku prototypów robotów oraz za wsparcie techniczne w kwestii sprzętu oraz oprogramowania. Do obowiązków Meridian należeć będzie zbieranie i analizowanie danych użytkowników, dostarczanie odpowiednich aplikacji i usług dla użytkowników w trakcie badań terenowych. Firma zadba także o poprawę funkcjonalności urządzenia w oparciu o opinie samych użytkowników.

Dla rozwoju sektora służby zdrowia niezbędne jest oparcie jego reformy na usługach wspieranych przez Internet Rzeczy. Inteligentny robot domowej opieki zdrowotnej jest w stanie nawiązać naturalną interakcję z użytkownikiem oraz rozwiązać większość  niedogodności związanych choćby z problematyczną dla seniorów obsługą nowoczesnych urządzeń, takich jak smartfony i tablety – mówi Yu Zhong, założyciel i CEO firmy Meridian

Prototyp robota domowej opieki zdrowotnej wyposażony został w szereg technologii Intela, w tym: Intel RealSense, inteligentnymi technologiami umożliwiającymi interakcję na linii człowiek-komputer oraz technologią nawigacji. Ponadto, robot został wyposażony w procesory Intel Core, platformę Intel Edison oraz zestaw narzędzi dla programistów Intel WebRTC. Rozwiązania zastosowane w prototypie:

  • Naturalna interakcja człowieka z robotem – możliwa dzięki funkcji rozpoznawania głosu. Prototyp robota może codziennie rozmawiać z użytkownikiem, by sprawdzać jego stan zdrowia. Dwa ekrany pozwalają na komunikowanie medycznych wskazówek oraz konsultacji zdrowotnych.
  • Mobilne czujniki oraz sterowanie robotem – czujniki kontrolne oraz funkcje analizy otoczenia, że robot może samodzielnie się poruszać
  • Lokalizacja użytkownika – możliwa dzięki technologii Intel RealSense. Dzięki wbudowanym kamerom 3D prototyp robota jest w stanie poruszać się przed użytkownikiem, wdrażać programy zarządzania zdrowiem oraz rejestrować nawyki seniora. Kamery pozwalają także na łączność z ekspertami i lekarzami udzielającymi zdalnych konsultacji
  • Pierwsza pomoc – jeżeli robot zarejestruje parametry zdrowotne użytkownika bądź wskaźniki środowiska, takie jak wilgotność czy temperatura, jako odbiegające od normy, prototyp wezwie służby ratunkowe.

opracował: Krzysztof Jóźwiak

źródło: Intel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.